PLESOVA SEZONA
V první třetině tohoto roku nás čeká mnoho plesů, díky čemuž musíme omezit vlastní projekty, včetně Tanečních večerů a Tančíren. Pokusíme se Vám alespoň každý měsíc jednu uspořádat. Sledujte náš facebook, kde bychom události otevřeli. Přejeme Vám krásné a kouzelné zimní období